Възможни са нови значителни повишения на речните нива в цялата страна

28.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през следващото денонощие валежите, главно в Източна България ще продължат, но очакваните количества ще са между 5 и 15 л/кв.м.
В понеделник през деня - без валежи. Привечер и през нощта срещу вторник на отделни места от запад на изток ще превали слаб дъжд с количества 1-5 л/кв.м. Във вторник сутринта в източните райони все още ще превалява слабо, докато над останалата част от страната във вторник ще бъде без валежи.
Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:
Водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър се е повишило значително и е достигнало прага за предупреждение. Към настоящия момент нивото на реката продължава да се повишава.
Водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е достигнало прага за внимание, а при останалите наблюдавани реки в страната водните количества са над праговете за високи води.
През последното денонощие са отчетени значителни повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър се е повишило значително с +102 см. Повишения са регистрирани и в поречията: Вит с до +43 см (р. Бели Вит при гр. Тетевен); Осъм с до +80 (при с. Изгрев); Янтра с до +20 см (р. Росица при гр. Севлиево);
Черноморски басейн: нивата на всички наблюдавани реки в басейна са се повишили с до +24 см (р. Камчия при с. Гроздьово);
Източнобеломорски басейн - нивата на всички наблюдавани реки са се повишили: в поречие Тунджа с до +30 (при гр. Павел баня); в басейна на р. Марица повишения са регистрирани, както по притоците на реката (с до +23 см на р. Чепеларска при с. Бачково), така и по основното й течение: Марица при гр. Белово с +26 см, Марица при гр. Пазарджик с +72 см, Марица при гр. Пловдив с +71 см, Марица при гр. Първомай с +52 см, Марица при гр. Харманли с +22 см, Марица при гр. Свиленград с +6 см;
В поречие Арда повишение с +62 см е регистрирано на основната река при гр. Рудозем, с +85 см при с. Вехтино и с +138 см на притока й р. Върбица при сп. Джебел.
Западнобеломорски басейн - повишения са регистрирани във водосборите на всички наблюдавани реки: с до +140 см са отчетени в поречие Места (при м. Момина кула с 72 см и с +140 см при с. Хаджидимово) и с до + 52 см в поречие Струма (р. Елешница при с. Ваксево).
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и през следващите 1-2 денонощия, вследствие на високите температури, довеждащи до снеготопене, прогнозирани валежи, които на местата с неразтопена снежна покривка допринасят за интензивното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни значителни повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: очаквани повишения от регистрирани и прогнозирани валежи от дъжд в горните и средни течения на реките: р. Ерма, р. Нишава, р. Тимок, р. Делейнска, р. Тополовец, р. Войнишка, р.Витбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра;
• река Искър – прогнозираните водни количества за 29, 30 и 31 март ще са над средната многогодишна стойност. Притокът към яз. Искър ще се увеличи в резултат на падналите по-значителни валежи през изминалото денонощие и продължаващото частично снеготопене. По значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Палакария и р. Шипочница. Ще се увеличи и притокът към яз. Панчарево в резултат на по-значителните валежи през изминалото денонощие и продължаващото частично снеготопене във водосбора на р. Искър след яз. Искър до яз. Панчарево. По-значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Бистрица Витошка, р. Егуля и р.Планщица. След яз. Панчарево по - значителни повишения ще има във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега. Значително ще се повиши нивото на основната река в участъка след яз. Панчарево. Водните нива през следващите два-три дни ще са над прага за внимание;
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.