Възможни са повишения на нивата в долните течения на реките

15.03.2016г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В сряда не са изключени изолирани слаби превалявания в количества до 3 л/кв.м. В четвъртък  ще е без валежи.

През денонощие от 8 ч. на 13 до 8 ч. на 14 март нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без промяна. По-значителни повишения са регистрирани на р. Огоста при Бутан с + 61 см, р. Искър при Роман с + 103 см, р. Янтра при Велико Търново с + 102 см (Дунавски басейн), р. Луда Камчия при Береново с + 60 см (Черноморски басейн), р. Марица при Пазарджик с + 75 см, р. Марица при Първомай с + 48 см, р. Върбица при Джебел с + 43 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на реките в почти цялата страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на нивата от - 20 см до + 103 см

Черноморски басейн: колебания на нивата от - 1 см до + 60 см

Източнобеломорски басейн: измененията са от - 11 см до + 75 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 35 см до + 26 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн в резултат на оттичане днес се очакват краткотрайни повишения в средните и долните течения на реките Лом, Огоста, Искър,  Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом. На 16 и 17 март се очаква понижаване на речните нива в целия водосбор. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. Днес се очаква покачване на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска и Малък Искър и на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 март, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Водните нива ще се понижават и водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес от обедните часове на ще започне понижение и в долната част на водосбора, а водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Нивото на река Дунав при Калафат(Видин) е в зоната на „защита от наводнение“ по румънската система и съвсем слабо ще се понижава до 21 март.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.