Възможни са повишения на планинските притоци на реките

03.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -17 см до +8 см. По-значителни изменения са регистрирани в средното и долно течение на река Искър с до -15/+16 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 3 и 4 май са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста и Искър. На 6 май краткотрайни и незначителни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на всички реки в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради интензивни валежи има ниска вероятност за поройни наводнения в следобедни часове на 3 май 2018 г – във водосбора на р. Владайска.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни незначителни повишения на речните нива са възможни в следобедните и вечерни часове на 3, 4 и 6 май във водосбора над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водни количества за 4, 5 и 6 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.