Възможни са повишения на речните нива

27.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. Повишения в резултат на валежи от дъжд и сняг са регистрирани в Западнобеломорския басейн, във водосбора на р. Струма. Водните количества на всички наблюдавани реки са под праговете за средни и ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -7 см до +10 см;

Черноморски басейн: колебания от -6 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +8 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +21 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре (27 и 28.11) в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни повишения на водните нива във водосборите на р. Искър, р Вит, р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. Временни понижения на нивата ще има на 29.11., а на 30.11. вследствие на снеготопене и оттичане се очакват нови повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 28, 29 и 30.11.2017 г. около средномногогодишните стойности. Днес речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 28, 29 и 30.11 ще има незначително повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 28, 29 и 30.11.2017 г. над средномногогодишните стойности. Днес в резултат на валежи от дъжд и сняг речните нива в целия водосбор ще се повишават, като тенденцията ще се запази до 29.11, когато ще започне процес на понижение. На 30.11 и 01.12 повишения вследствие на оттичане ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 28, 29, 30.11. и 01.12.2017 г. около и над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес се очакват повишения на речните нива във водосбора в резултат на валежи от дъжд и сняг: до обедните часове на 28.11. главно в горните му части, а от следобедните часове на 28.11. в средните и долни части от основните реки. На 29.11. речните нива в горните части от водосбора ще започнат временно да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долни части на основните реки. От 30.11. след временно понижение на речните нива се очакват нови повишения в резултат на снеготопене и валежи от дъжд: на 30.11. в горните части от водосбора, а от 01.12. в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.