Възможни са повишения на речните нива

13.12.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър: от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит: от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Осъм: от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра: от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от 0 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Арда. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително колебание на речното ниво на р. Въча при м. Забрал – от -89 см до +90 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Марица: от -8 см до +12 см; за водосбора на р. Арда: от -3 см до +18 см; за водосбора на р. Бяла: от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Арда при гр. Рудозем е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Струма: от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. На 14.12, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 15.12 и 16.12 се очакват незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16, 17 и 18.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (13.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.