Възможни са повишения на речните нива от снеготопене

14.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през следващото денонощие все още на места в страната ще има превалявания. Очакваните количества ще са между 5 и 10 л/кв.м, само на отделни места, главно в Източна България са възможни количества над 10 л/кв.м, но вероятността е малка - под 35 %. В понеделник и вторник - почти без валежи.
През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са започнали да се повишават вследствие на частично снеготопене и/или регистрирани валежи. Понижения са регистрирани на реките в Черноморския басейн.
Дунавски басейн: Водните нива са се изменяли в границите от -14 см до +25 см;
Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -20 см;
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се повишили с до 19 см, като на отделни пунктове се наблюдава понижение - Марица при Свиленград, Тунджа при Елхово;
Западнобеломорски басейн: отчетени са незначителни повишения с до +2 см.
Към настоящия момент водните количества в по-голяма част от страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и през следващите 1-2 денонощия са възможни повишения на речните нива в цялата страна, поради снеготопенето, високата почвена влага, оттичането на реките към устията им и прогнозираните валежи от дъжд и сняг.
За Дунавски басейн повишения от снеготопене и валежи се очакват за: р. Лом – горно течение, р. Огоста – горно течение, р. Искър – средно и долно течение, р. Вит – горно течение, р. Осъм – горно течение, р. Янтра – горно течение, р. Русенки Лом.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.