Възможни са повишения на речните нива в долните течения на реките

13.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ–БАН) днес ще е без валежи.В понеделник и вторник също няма да вали.
През изминалото денонощие (от 8 ч на 11.09. до 8 ч. на 12.09.) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се повишавали. По-значително повишение на нивата се наблюдава във водосборите на реките от Дунавския и Източнобеломорския басейн – р. Осъм при Изгрев - +150 см, р. Марица при Белово - +90 см, р. Харманлийска при Харманли - +179 см.
Водните количества на наблюдаваните реки са около праговете за средни и ниски води, а в поречията на реките Осъм, Янтра, Марица, както и в долното течение на Места и Струма са около и над праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрираните изменения са от -22 до +150 см;
Черноморски басейн: Водните нива са се повишили с до +9 см;
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от -8 см до +179 см;
Западнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от -10 см до +50 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес вследствие на регистрираните валежи и оттичането на реките все още са възможни повишения на речните нива,главно в долните течения на реките и устията (р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом, както и по Добруджанските реки). В останалата част от района нивата ще се понижават.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 13, 14 и 15 септември ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества на 13, 14 и 15 септември ще бъдат над средно многогодишната стойност. Повишения са възможни в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водните количества на 13, 14 и 15 септември ще бъдат над средно многогодишната стойност. Нивата ще започнат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.