Възможни са повишения на речните нива в резултат на валежи от дъжд и сняг

16.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени  промени . Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +5 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното течение на р. Искър - от -24 до +29 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива  през последното денонощие са останали без съществени промени. Регистрираните изменения на речните нива  са от -3 см до +1 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото  денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -32 см до +32 см и в притока ѝ р. Въча от -92 см до +92 см, както и по р. Арда от -23 см до +39 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са от -7 см до +8 см. Водните количества на реките  са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза:

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и сняг на 18 и 19 ноември ще има незначителни повишения на нивата във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 17, 18 и 19 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 17, 18 и 19 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 17, 18 и 19 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности.  Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес , вследствие на оттичане повишения на водните нива ще има в долното течение на основната река при гр. Велико Търново и при с. Каранци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18 , 19 и 20 ноември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и утре и в останалите дни  речните  нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. От  вечерните часове на 17 до 20 ноември , вследствие на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.