Възможни са повишения на водните нива, които ще бъдат под праговете за предупреждение

17.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрологиякъм БАН (НИМХ – БАН) днес главно в Южна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд. Количествата ще са 5-15 л/кв.м, на отделни места до около 20 л/кв.м. В понеделник отново в часовете около и след обяд ще превали и прегърми, с количества 2-10 л/кв.м, на отделни места - до 15-20 л/кв.м. Във вторник превалявания и гръмотевици ще има на по-малко места, главно в Западна България – от 2-10 л/кв.м, на отделни места - до 15-20 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени в горните течения на част от реките и в четирите басейна. Водните количества на повечето наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от -25 см до +25 см. Повишения са регистрирани в поречията Искър (+25 см), Вит (+12 см), Осъм (+6 см), Янтра (+25).
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до -8 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до – 16 см. Повишения са отчетени в поречията Тунджа с до +4 см, Марица с до + 16 см в основната река и с до +4 см по притоците й.
Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли от -6 см до +14 см. Повишения са регистрирани в поречията Места с до +14 см и Струма с до +10 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологична обстановка, днес са възможни повишения на речните нива в страната, вследствие на прогнозираните количества валежи от дъжд.
Дунавски басейн: повишения се очакват в поречията на реките Огоста, Искър, Вит – горно и средно течение, Осъм – горно и средно течение, Янтра – горно течение на основната река и притоците й Росица, Видима, Дряновска, Русенски Лом – горно течение, Добруджанските реки.Според моделираните водни количества за река Искър прогнозираните водни количества на 17 и 18 май ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества за 17 и 18 май ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание.Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водните количества в долното течение на реката на 17 и 18 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Възможни са незначителни повишения на водното ниво, което ще бъде под праговете за предупреждение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.