Възможни са повишения в долните течения на реките

05.02.2018г.

Анализът направен на база измерени водни стоежи, изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативните конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН, показва че са възможни повишения в долните течения на реките .

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са се повишили. Регистрираните изменения на водните нива са от -45 см до +43 см. По-съществени повишения, вследствие на валежи от дъжд са отчетени на р. Палакария при с. Рельово (+92 см), р. Вит при Биволаре (+61 см), на р. Осъм при с. Изгрев (+98 см), на р. Джулюница при с. Джулюница (+156 см), на р. Янтра при гр. Габрово (+75 см) и при с. Каранци (173 см). на р. Искър и във водосбора на р. Янтра. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се повишили. Регистрирани са изменения от -50 см до +30 см. По-съществени повишения, вследствие на валежи от дъжд са отчетени на р. Камчия при с. Гроздьово (+103 см) и на р. Велека при с. Граматиково. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в  по-голямата част от басейна са се повишили. Регистрираните колебания са от -139 см до +30 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и валежи от дъжд по-значителни повишения са регистрирани на р. Мочурица при с. Чарда (+176 см), р. Тунджа при гр. Ямбол (+62 см), р. Въча при гр. Девин (+92 см), р. Арда при с. Вехтино (+102), р. Крумовица при с. Г. Кула (220 см) и на р. Върбица при сп. Джебел. Водните количества във водосборите на реките Тунджа и Марица са около и под праговете за средни води. Водните количества във водосбора на р. Арда са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили. Значителни повишения са регистрирани на р. Струма при Кресненско ханче с (+88 см) и при  с. Марино поле (+65 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -73 см до +43 см. Водните количества в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на оттичане все още са възможни повишения в долните течения на основните реки в басейна. През следващите два дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 8 февруари в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на нивата в горните части от водосбора на р. Искър и във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 06, 07 и 08.02.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (05.02) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В сутрешните часове на 08.02, в резултат на валежи от дъжд ще има незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества от 6 до 8 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом в периода  6 – 9 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива в средните и долни части на реките Бели и Черни Лом ще се повишават, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.