Възможни са повишения в долните течения на реките

07.03.2018г.

От обедните часове на 8 и на 9 март, в резултат на валежи и снеготопене, има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Тимок и  Лом, в горното течение на р. Огоста преди с. Гаврил Геново, в долните течения на реките Искър, Вит и Осъм, както и във водосбора на р. Янтра по основната река около Велико Търново и в притоците ѝ р. Джулюница и р. Лефеджа, в горното течение на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом). На 8 и 9 март в резултат на валежи има ниска вероятност за поройни наводнения във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. От обедните часове на 8 и 9 март в резултат на валежи и снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения във водосбора на р. Мочурица (приток на р. Тунджа) и във водосбора на р. Харманлийска река (приток на р. Марица).

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са се понижили, повишения вследствие на валежи, снеготопене и оттичане са регистрирани в горното течение на р. Осъм и в долните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом. Регистрираните колебания в басейна са от - 127 см до + 160 см. По-съществени колебания са регистрирани на р. Голяма река при Стражица (- 122/+ 96 см) и на р. Черни Лом при Кардам (- 127/+ 160 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: регистрирани  са колебания от  - 100 см до + 112 см. през  последното  денонощие. По-значително повишение е регистрирано на р. Луда Камчия при с. Бероново (+ 40 см) и на р. Камчия при с. Гроздьово (+ 112 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива са с регистрирани колебания от - 43 см до + 58 см. По-значителни колебания са отчетени на р. Харманлийска при Харманли (- 43/+ 58 см). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено колебание от - 64 см до + 90 см на р. Въча в местност Забрал (Девин). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива в по-голямата част от реките са се повишили през последното денонощия. Повишения вследствие на валежи, частично снеготопене и оттичане са регистрирани в долното течение на р. Места с до + 65 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 32 см до + 65 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води. 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес ще има повишения на водните нива в долните части от водосборите на реките, вследствие на интензивно снеготопене и оттичане. На 8 март вследствие на валежи и снеготопене речните нива в целия басейн ще се повишават, по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Осъм и във водосбора на р. Янтра. На 9 и 10 март речните нива в басейна ще останат високи. Вследствие на оттичане, по-значителни повишенията ще има в средните и долните течения на основните реки в басейна. Повишения ще има и в целите водосбори на реките западно от р. Огоста, вследствие на оттичане и продължаващо снеготопене. В горните и средни части от водосборите ще започне процес на понижение на речните нива. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на снеготопене днес ще има повишение на водните нива на реките във водосборите на реките Искрецка и Малък Искър. В резултат на валежи утре ще се повишават водните нива на реките Владайска,  Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, а в резултат на валежи и снеготопене на р. Златна Панега и р. Гостиля. Най-значителни ще бъдат повишенията на 7, 8 и 9 март в средното и на 9 и 10 март в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Процесът на повишение на речните нива, вследствие на снеготопене, валежи и оттичане ще се запази и през следващите 1-2 дни, като по-значителни ще са повишенията на 8 март в района на Велико Търново и водосбора на притока р. Лефеджа. Процес на понижение на водните нива в горните части от водосбора ще започне на 9 март.. Водното количество на р. Голяма река при Стражица е над жълтия праг. Водните количества при останалите пунктове ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 март водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес в горните части от водосбора нивата временно ще се понижават. В средните и долни части на основната река нивата ще продължат да се повишават вследствие на оттичане. На 8 и 9 март вследствие на валежи от дъжд и продължаващо интензивно снеготопене ще има нови повишения на речните нива във водосбора, като в сутрешните часове на 9 март са възможни поройни наводнения в средните части от водосбора. През нощта на 9 срещу 10 март са възможни локални разливи в долните части на Черни Лом и Русенски Лом, в ниските части на реките. От следобедните часове на 9 март ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения до обедните часове на 10 март в долните части на Черни Лом и Русенски Лом.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.