Възможни са повишения във водосборите на реките в следобедните и вечерни часове днес

05.07.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология  и хидрология (НИМХ – Бан)  е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна през последното денонощие краткотрайно са се повишили. По-значителни колебания на речните нива вследствие на валежи са отчетени във водосборите на реките Искър (до - 62/+ 90 см на при гр. Нови Искър), Вит (до - 21/+ 37 см при Тетевен), Осъм (до - 31/+ 36 см при Троян) и  Янтра (до - 21/+ 43 см в притока ѝ Джулюница). Регистрираните изменения в басейна са от - 15 см до + 15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от - 7 см до + 10 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили през последното денонощие, в резултат на валежи и работата на  хидротехнически съоръжения. По-значителни колебания в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в притока на р. Марица – Въча (- 60/+ 69). По-значителни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда с до + 79 см на р. Бяла при Смолян, в горното течение на Марица и притоците ѝ в горното и средно течение (с до + 77 см на Марица при гр. Белово), както и в горното и средно течение на р. Тунжда (с до + 42 см на притока ѝ р. Беленска при гара Чумерна). Регистрираните изменения на водните нива в останалата част от басейна са от - 16 см до + 25 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания са регистрирани в горното и средно течение на р. Струма (до - 88/+ 104 см при Перник). Регистрираните изменения в басейна са от - 16 см до + 27 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Места са около праговете за високи води, а тези във водосбора на р. Струма – около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: на 5 и 6 юли речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове днес във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 7 и 8 юли в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките разположени западно от р. Русенски Лом, като по-значителни ще бъдат повишенията на 7 главно в планинските части на водосборите, а на 8 юли и в средните  и долните течения на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и в планинските части от водосбора на Росица (приток на Янтра). В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи има ниска вероятност за поройни наводнения на 8 юли и през нощта срещу 9 юли във водосбора на р. Искър (в средното и долното течение на основната река и в притока ѝ р. Малък Искър).Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 7 и 8 юли в резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосбора, като по-значителни ще бъдат повишенията на 8 във водосборите на реките над яз. „Искър“ и притоците на р. Искър – Владайска, Блато,  Батулийска, Габровница и Малък Искър. Водните количества в долното течение на основната река ще преминат над жълтия праг за внимание на 8 юли. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 юли, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане днес ще има незначителни повишения в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 6, 7, 8 и 9 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 8-10 юли в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

подробна информация за страната можете да намерите тук.