Водите в резултат на падналите валежи и снеготопенето се оттичат по речната мрежа на страната

30.03.2015г.

 

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес преди обяд ще е без валежи. След обяд на места в западната половина от страната ще превали слаб дъжд с количества 1-3 л/кв.м.През нощта ще превалява и в източните райони 1-5 л/кв.м.
Утре сутринта все още на отделни места в източните райони ще има валежи с количества - 1-3 л/кв.м. В сряда на места, главно в Северна България ще превали слаб дъжд от 1 до 7 л/кв.м.
Водното количество наблюдавани реки в цялата страна са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През миналото денонощие са отчетени значителни повишения на речните нива в цялата страна.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре, вследствие на високите температури, довеждащи до снеготопене, прогнозирани валежи, които на местата с неразтопена снежна покривка допринасят за интензивното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни значителни повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: очаквани повишения от прогнозирани валежи от дъжд в горните и средни течения на реките: р. Ерма, р. Нишава, р. Тимок, р. Делейнска, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Витбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра;
Река Искър: Прогнозираните водни количества за 30 и 31.03.2015 ще са над средната многогодишна стойност. Притокът към яз. Искър ще се увеличи в резултат на падналите по-значителни валежи през изминалото денонощие и продължаващото частично снеготопене. По значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на реките Палакария и Шипочница. Ще се увеличи и притокът към яз. Панчарево в резултат на по-значителните валежи през изминалото денонощие и продължаващото частичното снеготопене във водосбора на р. Искър след яз. Искър до яз. Панчарево. По-значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на реките Бистрица Витошка, Егуля и Планщица. След яз. Панчарево по- значителни повишения ще има във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. Значително ще се повиши нивото на основната река в участъка след яз. Панчарево. Водните нива през следващите два-три дни ще са над прага за внимание.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
Повишено внимание за водосборите на Добруджанските реки и за водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда, Места и Струма.
Възможни са внезапни наводнения.
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.