Водни количества в реките са около и под праговете за средни води

08.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения (с до + 77 см) вследствие на валежи и колебания (от – 25 см до + 32 см) в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Марица. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 41 см до + 77 см

Черноморски басейн: понижения с до – 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 25 см до + 32 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни колебания в резултат на валежи са възможни днес и утре в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 август ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на нивата в горното и средното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 9, 10 и 11 август водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес до 10 август в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12  август водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.