Водните количества на наблюдаваните реки в страната са над праговете за високи води с изключение на реките в Западнобеломорски басейн

23.02.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология, днес в цялата страна ще превалява. Количествата ще са от 2 до 7 л/кв.м, на места в Южна България - до 10 л/кв.м. През нощта срещу вторник и във вторник валежите ще спират, най-късно в източните райони. Очакваните количества ще са до 2 л/кв.м, в югоизточните и в крайните южни райони - до 5-6 л/кв.м. През следващото денонощие отново на много места ще превалява дъжд. Количествата в Северна България от 1-5 л/кв.м, в Южна България от 5-15 л/кв.м.
През изминалото денонощие, речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. Незначителни повишения с до +3 см. са регистрирани главно в Дунавски и Източнобеломорски басейни. Към настоящия момент водните количества на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн са над праговете за средни води, а в останалата част от страната са над праговете за високи води.
В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
На база метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и във вторник в резултат на прогнозните количества валежи от дъжд и породеното от положителните температури снеготопене се очакват повишения на речните нива в цялата страна. За Дунавски басейн по-съществени са възможни да бъдат във водосборите на реките: Лом, Огоста, Скът, а на 24.02. и в поречие Янтра, в горното течение на притока й р. Лефеджа (р. Джулюница и р. Стара).
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.