Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за високи води

24.01.2015г.

По данни на НИМХ, в резултат на падналите валежи от дъжд през изминалото денонощие  речните нива в по-голямата част от страната са се повишили. В Дунавския водосбор по-съществени повишения са отчетени в поречията: Искър (при гр. Нови Искър) с до +48 см., Вит и Осъм с до +34 см, Янтра – р. Росица при гр. Севлиево с +92 см. В Източнобеломорски басейн повишения са регистрирани в Родопските притоци на р. Марица с до +33 см. и в поречие Арда, където р. Върбица (при спирка Джебел) се е повишила с +145 см. Повишили са се речните нива и в Западнобеломорски водосбор: р. Места – долно течение с до +64 см (при Хаджидимово) и в целия басейн на р. Струма с до +86 см (при с. Бобошево).
Към настоящия момент водните количества на наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за високи води.
Утре, на база на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, речните нива в страната ще продължат да се повишават, като съществени повишения се очакват в:

Дунавски басейн – в подводосборите на реките:
-      Искър - прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27.01.2015 ще са над средната многогодишна стойност. Краткотрайно увеличение на водните количества на 25 и 26.01 в средното и долно течение на основната река. Водните нива ще са под прага за предупреждение;
-      Янтра – долно течение;
 
Източнобеломорски басейн – в подводосборите на реките:
-      Тунджа – целия басейн;
-      р. Марица – средното и долното течение и притоците й: р. Въча – горно течение, р. Чепеларска – горно течение, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каяклийска, р. Банска, р. Хасковска – горно течение, р. Юрукдере, р. Азмака, р. Омуровска, р. Стара река, р. Меричлерска, р. Мартинска, р. Сазлийка (р. Бидечка, р. Азмака, р. Мустакова, р. Еледжик);
-      Арда – целия водосбор, като повишението ще бъде по-съществено по реките Върбица и Крумовица.

Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа показват, че реките Сазлийка, Марица в средното и долното й течение трябва да се следят, а за река Арда системата за предупреждение от наводнения отчита, че водните нива в басейна на реката са достигнали прага за внимание и макар че са под прага за предупреждение също трябва да бъдат наблюдавани.
 
Западнобеломорски басейн – в подводосборите на реките:
-      р. Места – долно течение;
-      р. Струма – долно течение.

По прогноза на НИМХ в понеделник, в по-голямата част от страната, валежите временно ще спрат. През нощта срещу вторник от юг отново ще завали. Във вторник времето ще бъде облачно, с валежи в Западна България и планинските райони от сняг, в останалата част от страната от дъжд. Очаквани количества - между 5 и 10 л/кв.м, в Рило-Родопската област до 15-20 л/кв.м.