Водните количества на почти всички реки са около и над праговете за средни води

24.04.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Източнобеломорския басейн са отчетени повишения с до +49 см във водосбора на р. Марица.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +10 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -31 см до +49 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като все още са възможни незначителни краткотрайни повишения в долните течения на реките в резултат на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27 апрли ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива в целия водосбор на р. Янтра плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 апрли ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.