Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за високи води

27.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  през това денонощие на места в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Очакваните количества са между 5 и 10 л/кв., само на отделни места са възможни количества до 15 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 25 до 8 ч. на 26 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн са се повишавали, като значителни повишения са регистрирани в долното течение на р. Осъм и във водосбора на р. Янтра (на основната река при селищата Велико Търново и Каранци и на притока й Джулюница при с. Джулюница). Повишения на водните нива са регистрирани и на р. Луда Камчия при с. Бероново (Черноморски басейн), както и на р. Тунджа при гр. Елхово (Източнобеломорски басейн). Нивата на останалата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали непроменени.

Водното количество на р. Джулюница при с. Джулюница е над прага за внимание.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на: р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено, р. Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн), р. Марица при градовете Белово, Хасково и Свиленгерад, р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн), р. Речица при с. Ваксево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Колебанията са от -18 см до +362 см;

Черноморски басейн: Колебанията са от -5 см до +100 см;

Източнобеломорски басейн: Колебанията са от -50 см до +129 см;

Западнобеломорски басейн: Колебанията са от -10 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес, вследствие на прогнозирани валежи, се очакват повишения на водните нива на реките в целия Дунавски басейн. В сутрешните часове днес се очакват по-значителни повишения и в долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. От следобедните часове днес нивата на реките в басейна ще започнат плавно да се понижават, като повишения се очакват в долните и средни течения, вследствие на оттичане. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. Повишения на водните нива ще има в долното течение на основната река Искър в периода 27 – 28 май. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 27, 28 и 29 май ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива на реките Голяма река при гр. Стражица и Джулюница при с. Джулюница се понижават. Нивата на основната река при гр. Велико Търново и с. Каранци ще продължат да се повишават до днес, когато ще започнат да се понижават. Водното количество на р. Янтра при гр. Габрово ще остане над прага за внимание до утре. Нивото на р. Росица при гр. Севлиево ще остане високо до късните часове днес. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 май ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре се очакват повишения във водосбора. По-значителни повишения ще има от днес и през следващите 2 дни и в долната част на Черни Лом и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.