Водните количества на повечето реки са около и под праговете за високи води

24.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са се повишавали, като по-значителни са повишенията регистрирани във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм, Русенски Лом и Луда Камчия. В останалата част на страната водните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения.

Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -45 см до +47 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +14 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +4 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в по-голямата част от басейн ще се задържат високи вследствие на снеготопене. Утре във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки ще се повишават речните нива в резултат на валежи от дъжд и снеготопене. От 26 февруари водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съшествена промяна, като вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27 февруари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни в резултат на валежи и снеготопене ще се повишават водните нива в целия водосбор на р. Янтра. По-значителни ще бъдат повишенията на 25 февруари в горното течение на основната река при гр. Велико Търново и във водосбора на притока й р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат високи, вследствие на снеготопене. В периода 25-27 февруари са възможни незначителни повишения в резултат на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.