Водните количества на реките са около и над праговете за средни води

17.05.2017г.

По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +22 см), вследствие на работата на хидротехнически съоръжения, е отчетено в Дунавския басей, във водосбора на р. Огоста.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките, разположени на запад от р. Искър – р.Тимок, р. Войнишка, р. Видбол, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът, а във вечерните часове в долните течения на реките – Искър,Осъм и Янтра. На 18, 19 и 20 май речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20 май ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20 май ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес през деня речните нива в целия водосбор ще се понижават. От вечерните часове вследствие на валежи ще има нови незначителни повишения в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 21-23 май се очакват повишения, като по-значителните е възможно да бъдат във водосбора на р. Бели Лом и след сливането й с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.   

Подробна информация за страната можете да намерите тук.