Водните количества на реките са около и над праговете за средни води

29.05.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в Дунавския басейн са се понижавали, повишение вследствие на оттичане е отчетено на р. Осъм при с. Изгрев (+142 см) и на р. Русенски Лом при с. Божичен (+36 см). В Черноморския и Западнобеломорския басейни водните нива са се понижавали или са останали без изменение. В резултат на валежи в Източнобеломорския басейн са отчетени повишения на водните нива с до +30 см в горното и средното течение на р. Марица.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -242 см до +142 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +32 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще продължат да се понижават или ще бъдат без изменения. На 1 юни, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Видбол, Лом, Огоста и притоците й над яз. Монтана, Джулюница (приток на р. Янтра), както и във водосборите на добруджанските реки (р. Царацар, р. Сенковец, р. Канагьол и р. Суха река). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30 и 31 май и на 1 юни ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 30 и 31 май и за 1 юни ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 30 и 31 май и на 1 и 2 юни ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни тенденцията към понижение на речните нива в по-голяма част от водосбора ще се запази, като днес все ще има повишения в долните му части вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.