Водните количества на реките са около и под прага за средни води

28.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМ-БАН) през това денонощие ще бъде без валежи. В четвъртък и петък също не се очакват валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 26 септември до 8.00 ч. на 27 септември водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени незначителни повишения при отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн. По-значително понижение от -78 см е отчетено на р. Въча при гр. Девин - м. Забрал (Източнобеломорски басейн), което също е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +13 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 септември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 септември ще бъдат около средномногогодишната стойност и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 28, 29, 30 септември и 1 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.