Водните количества на реките са около и под праговете за средни води

31.01.2017г.

През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Искър  (с -23/+31 см) и Въча  (с до -90 см).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -23 см до +22 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес (31 януари) водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, довеждащо до подприщване и незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. След  1 февруари, в следствие на частично снеготопене, ще започнат да се повишават нивата в планинските части от водосборите на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. От 2 февруари, в резултат на частично снеготопене, ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (31 януари и 1 февруари) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 2 и 3 февруари се очакват повишения на речните нива в целия водосбор, в следствие на частично снеготопене, като по-значителни ще бъдат на 3 февруари във водосборите на р. Росица и р. Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31 януари) нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 1-3 февруари, в следствие на частично снеготопене, ще започнат да се повишават речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук