Водните количества на реките са около и под праговете за средни води

23.02.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на р. Янтра, р. Русенски лом и на р. Луда Камчия при с. Бероново.

Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом (Дунавски басейн), Харманлийска при гр. Харманли (Източнобеломорски басейн) и по-голяма част от  наблюдаваните реки в Черноморски басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +69 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10/+26 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +12 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +15 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, вследствие на снеготопене, речните нива в по-голямата част от басейн ще се задържат високи. На 25 февруари речните нива във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки ще се повишават вследствие на валежи от дъжд и последващо снеготопене. От 26 февруари водните нива в целия басейн ще останат без съшествена промяна или ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 февруари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. През следващите 2-3 дни вследствие на снеготпене водните нива в басейна ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат високи, вследствие на снеготопене. В периода 25-27 февруари са възможни незначителни повишения, вследствие на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.