Водните количества на реките са около и под праговете за средни води

03.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес в централните и източните райони, както и в Рило-Родопския масив ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, възможни са и градушки. Количества -  5-10 л/кв.м,  локално и повече. В четвъртък и петък без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 1 до 8 ч. на 2 август речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения на водните нива, в резултат на падналите валежи,  са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Огоста, р. Искър, р. Струма и р. Места. При отделни хидрометрични пунктове във водосборите на реките Марица и  Арда (Източнобеломорски басейн), са регистрирани по-значителни колебания на водните нива, които са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +58 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -12 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -10 см до +11 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес са възможни краткотрайни, незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на  река Янтра и Добруджанските реки. На 4 и 5 август водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните  количества на 3, 4 и 5 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности и ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 3, 4 и 5 август във водосбора на Янтра ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива, главно във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 август  ще бъдат около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.