Водните количества на реките са около и под праговете за високи води

09.02.2017г.

През изминалото денонощие водните нива на по-голямата  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили. По-значителни повишения са отчетени само на р. Тунджа при гр. Ямбол с +72 см (Източнобеломорски басейн). Значителни понижения са отчетени на р.  Джулюница при с. Джулюница с -74 см, р. Янтра при с. Каранци от -92 см (Дунавски басейн), р. Факийска при с. Зидарово от -100 см (Черноморски басейн) и р. Върбица при сп. Джебел с -108 см (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -92 см до +36 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -100 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -108 см до +72 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават. Днес все още са възможни повишения само в долното течение на р. Русенски Лом, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще продължат да се понижават. Днес и утре все още са възможни повишения в най-долните части на водосбора, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация а страната можете да намерите тук.