Водните количества на реките са около праговете за средни води

15.02.2017г.

По данни и прогнози на Националнния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение в Дунавския и Черноморския басейни.

Поради ниските нощни температури се наблюдава образуване на брегови лед на р. Осъм в района на гр. Троян (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +5 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +8 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в по-голямата част от басейна ще се повишават, вследствие на снеготопене. По-значителни повишения на речните нива се очакват във водосборите на реките западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни, в резултат на снеготопене ще се повишат нивата на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 16, 17 и 18 февруари водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни след 17 февруари в долните части на водосбора, следствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.