Водните количества на реките са около праговете за високи и средни води

15.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и оттичане. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при с. Ореховица (+50 см), р. Осъм при с. Изгрев (+74 см), р. Русемнски Лом при с. Божичен (+80 см) и на р. Камчия при Гроздьово (+64 см). В Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали.

Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +28 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения +24 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +31 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +15 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, като само в долните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом днес все още ще има повишения, вследствие на оттичане. На 17 март водните нива в реките източно от р. Янтра (р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки) ще се повишават незначително, вследствие на валежи от дъжд. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения. На 18 март речните нива ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре, в резултат на оттичане, ще има покачване на водното ниво на основната река в долното й течение. През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се понижават. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес се очакват значителни, вследствие на оттичане долно течение на реката. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, като на 16 март то ще бъде близо до жълтия праг в долното течение на р. Русенски Лом.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.