Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание

01.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани в горната част от водосбора на р. Вит (Дунавски басейн), както и при отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорки басейн.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижеия до -8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +4 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес през деня речните нива в целия басейн ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове и през нощта срещу 2 март, в резултат на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни незначителни повишения, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията в сутрешните часове на 2 март, в горните и средни части от водосбора на р. Искър и в планинските части на водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. На 3 март речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 2, 3 и 4 март ще бъдат около средномногогодишните стойности. Във вечерните часове днес и на 2 март, в резултат на валежи и снеготопене, се очакват по-значителни краткотрайни покачвания на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, а вследствие на валежи са възможни краткотрайни покачвания на речните нива и във водосборите на р. Лесновска, Владайска и Батулийска. На 2 и 3 март ще се повиши нивото в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 2, 3 и 4 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Краткотрайни повишения на водните нива ще има днес и утре в горното течение на основната река при гр. Габрово и в планинските части от водосбора на притока й р. Лефеджа. От 3 март ще започне понижение на нивата в целия водосбор.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще остатнат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.