Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води

06.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, утре и в понеделник няма да вали.

През денонощието (от 8 ч. на 4 до 8 ч. на 5 февруари) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишили или са се запазили без съществено изменение. Значително повишение се наблюдава при поречието на р. Янтра, на отделни пунктове в Черноморския басейн и в басейна на Арда, вследствие на валежите от дъжд. Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води е средното течение на р. Марица при Пловдив. Около прага за ниски води са р. Черни Вит при с. Черни Вит, отделни Южночерноморски реки и горното течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 15 см до + 13 см

Черноморски басейн: колебания от - 14 см до + 66 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 9 см до + 54 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес ще има незначителни повишения на водните нива в целия водосбор. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 февруари, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Повишения се очакват днес и утре, отначало в горните части на водосбора, след това и в долните части. Водните количества на наблюдаваните станции ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водното количество на 6, 7, 8 и 9 февруари ще бъде над средно многогодишната стойност. По-значителните повишения ще има днес и утре в горните части на водосбора, а след това и в долната част. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.