Водните количества на реките в страната са около и под праговете за средни води

09.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес отново на места в Рило-Родопската област ще има превалявания. Количествата ще са до 5 л/кв.м. В събота и неделя на отделни места в страната ще има превалявания от дъжд, с по-голяма вероятност - в Западна България. Количествата ще са предимно между 1 и 5 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 7 септември до 8.00 ч. на 8 септември водните нива на реките в по-голямата част на страна са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн) и в р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са в следствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -57 см до +50 см;

Черноморски басейн: Без регистрирани колебания на речните нива

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 септември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 9, 10 и 11 септември ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 септември ще бъдат около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.