Водните количества на реките в страната са около праговете за средни и високи води

11.11.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. През нощта срещу събота ще превали в северозападните райони в количества до 2-5 л/кв.м. В събота по-късно през деня и през нощта срещу неделя от запад на изток на много места ще превали. Количества за денонощието ще са предимно между 5-15 л/кв.м. До сутринта валежите навсякъде ще спрат и в неделя ще бъде без валежи.

През последното денонощие реките от цялата страната водните нива са се повишавали. Значителни повишения са отчетени в:

Дунавски басейн (до + 86 см) във водосбора на р. Искър, горните течения на реките Осъм, Янтра и притоците ѝ, Джулюница, Стара река, Росица и Русенски Лом

Черноморски басейн (до + 45 см) във водосбора на р. Камчия

Източнобеломорски басейн ( до + 280 см) във водосбора на р. Арда и питоците ѝ Върбица и Крумовица

Западнобеломорски басейн (до + 104 см) главно по планинските притоци на Места и Струма, както и в долните течения на главните реки

Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за средни и високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 48 см до + 86 см

Черноморски басейн: повишения с до + 45 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 161 см до + 280 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 52 см до + 104 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес водните нива в басейна ще започнат да се понижават. Повишения, вследствие на оттичане се очакват само в средните и долни течения на главните реки от басейна. В обедните часове на 12 ноември са възможни краткотрайни повишения във водосборите на реките западно от р. Искър, а от вечерните часове отново ще има временни и краткотрайни повишения във горните течения и Старопланинските притоци на рекитете източно от р. Вит (Осъм, Янтра, Русенски Лом) и в Добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 11, 12 и 13 ноември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще се понижават, но утре речните нива отново временно ще се повишат. Днес и в следващите два дни ще се повиши водното нивото в средното и долното течение на основната река Искър. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11,12 и 13 ноември, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Прогнозираните водни количества в средното и долно течение на р. Янтра ще се задържат без съществена промяна до днес, след което ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 ноември водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата в басейна се понижават, като вследствие оттичане през утрешния ден ще има повишение на нивата в долната част на водосбора. През нощта срещу 13 ноември вследствие на валежи се очакват нови повишения на водните нива в целия водосбор – отначало в горните части на водосбор, на 13 и 14 – и в долните, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.