Водните количества остават без съществени изменения

10.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Само на отделни измервателни пунктове са отчетени по-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни измервателни пунктове от Дунавския басейн и водните количества на северночерноморските реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +21 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +28 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +5 см;

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни водните нива в басейна ще са без съществени изменения, като днес плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.