Водните количества в реките ще бъдат под праговете за внимание

01.11.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) днес на отделни места в Североизточна България, преди обяд е възможно да превали съвсем слаб дъжд.  Количества - до 1 л/кв.л. В сряда  ще е  без валежи. В четвъртък в северозападните райони ще превали, количества - между  1 и 3 л/кв.м.

През  изминалото  денонощието   в по-голямата част от страната водните нива са останали без съществени изменения.  Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Провадийска при гр. Провадия (Черноморски басейн), р. Марица при Пловдив и  при Свиленград , където  се извършват строителни дейности,  довеждащи до подприщване на реката в този участък (Източнобеломорски басейн).  Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения, при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Марица  (Източнобеломорски басейн), са отчетени по-съществени денонощни колебания на водните нива с от -51 до +67 см.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +5 см;

Черноморски басейн: Водните нива са останали без изменение;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +13 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -7 см до +6 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества в периода  1 – 3 ноември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  В периода   1-  3 ноември  водните количества  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два  дни нивата ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката  от  1 до  4 ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.