Водните количества в реките в страната са над праговете за високи води

17.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес само на отделни места в Източна България, а към края на деня и в Южна България ще превали слабо. Очаквани количества до 1-2 л/кв.м.
Утре на отделни места ще превали. В Североизточна България: 1-5 л/кв.м., а в югозападните райони: 5-10 л/кв.м. В четвъртък валежи ще има на много места в страната. Количества: В повечето райони от 3 до 5 л/кв.м, в Предбалкана и Рило-Родопската област от 5 до 10 л/кв.м, в отделни райони до към 15 л/кв.м.
Водните количества в реките в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре са възможни повишения на речните нива в по – голямата част от страната в резултат на частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
Дунавски басейн - повишения от частично снеготопене в горните течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и нейните притоци, р. Искър, р.Вит, р.Осъм , р. Янтра. Ще се повишават нивата в средното и долното течение на реките в Дунавския басейн в резултат на оттичане.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.