Водните нива на наблюдаваните реки в страната продължават да се понижават

06.09.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН ) на 6 септември на места ще превали, като по-интензивни ще са явленията в източните райони на страната. Количествата на валежите ще са между 3 и 8 л/кв.м, в отделни райони на Източна България - до 20-25 л/кв.м. На 7 и 8 септември – възможни са изолирани слаби валежи. Количествата от 3 до 7 л/кв.м.
За днес, 6 септември, НИМХ-БАН обявява първа степен (жълт код) за опасност от силен вятър в 11 области - Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Търговище и Шумен. В други 8 области - Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Сливен Бургас, Варна и Добрич, НИМХ-БАН обявява първа степен за опасност от високи температури.
От 8 ч. на 4 до 8 ч. на 5 септември речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения.
Водните количества на наблюдаваните реките са около праговете за средни и ниски води. В долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн), в средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от -4 см до +2 см.
Черноморски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от ±1 см.
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от -12 см до +10 см.
Западнобеломорски басейн: Водните нива са се понижавали с до -5 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.
Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества на 6, 7 и 8 септември за р. Искър - ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание, за р. Янтра - ще бъдат около средномногогодишната стойност. От 7 септември ще има повишения на нивата на реките във водосбора на р. Джулюница и р. Лефеджа. Водните количества ще са под прага за внимание.
За Русенски Лом - водното количество в долното течение на реката на 6, 7 и 8 септември ще бъде под средномногогодишната стойност. Водните нива ще продължат плавно да се понижават до 6 септември. От 7 септември се очаква нивата във водосбора на Русенски Лом да започнат да се повишават, като по-значителни се очаква да бъдат във водосбора на р. Бели Лом. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.