Водните нива на наблюдаваните реки в страната се понижават

31.08.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има. За 31 август 2015 г. е обявен жълт код за високи температури (максимални 35-37 градуса) в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч и Благоевград.
От 8 часа на 29 август до 8 часа на 30 август речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. Водните количества на реките в средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от -6 см до +4 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от +2 до -10 см;
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от -10 см до +8 см.  Регистрирано е временно покачване на водното ниво на р. Марица при гр. Пазарджик с +8 см.
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от ±2 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
В Дунавския басейн  и през следващите три дни ще продължи тенденцията на понижение на водните нива на наблюдаваните реки.
Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества на 30 и 31 август 2015 са следните:
- за р. Искър - ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
 -за р. Янтра - ще бъдат под средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
- за р. Русенски Лом - ще бъде под средномногогодишната стойност. Водните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.