Водните нива на наблюдаваните реки в страната се понижават

04.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМ-БАН) днес и утре ще е без валежи. Привечер в събота и през нощта срещу неделя ще превали в северозападните райони. През деня в неделя на много места в страната ще превали, като по-интензивни ще са явленията в Централна Северна и в Североизточна България. Количества на валежите ще са между 5 и 10 л/кв. м, в отделни райони на Североизточна България – до 25-30 л/кв. м.
За 04.09.2015 г. НИМХ-БАН обявява първа степен (жълт код) за високи температури в в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол и Благоевград.
От 8 ч. на 2 до 8 ч. на 3 септември речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. Водните количества в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: изменения на водните нива от - 17 см до + 11 см
Черноморски басейн: понижения на водните нива с до - 4 см
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 14 см до + 27 см
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения на водните нива от -5  см до + 4 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН
В Дунавския басейн – и през следващите три дни ще продължи тенденцията на понижение на водните нива на наблюдаваните реки. Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества на 4, 5 и 6 септември 2015г. за р. Искър ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. За р. Янтра ще бъдат около средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание. За р. Русенски Лом – водните количества ще бъдат под средно многогодишната стойност. Водните нива ще продължават плавно да се понижават и ще са под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.