Водните нива на повечето реки се понижават

26.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)  през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -30 см до +37 см) във водосборите на реките Огоста, Голяма Камчия и Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +11 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -30 см до +37 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +3 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 29 април в резултат на валежи се очакват незначителни краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките Лом, Огоста и Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 27, 28 и 29 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни  нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществена промяна. На 29 април в резултат на валежи ще има незначителни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 27, 28 и 29 април  прогнозираните водни количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата  в целия водосбор на р. Янтра ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 април ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.