Водните нива на повечето реки се понижават

28.04.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие нивата на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -75 см до +18 см) във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -23 см до +18 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -5 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -75 см до +13 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 29 , както и на 30 април в резултат на валежи се очакват незначителни краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Росица (водосбора на р. Янтра). На 1 май вследствие оттичане са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в долните части на водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29 и 30 април и 1 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществена промяна. В следващите три дни, в резултат на валежи ще има незначителни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 29 и 30 април и 1 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни на 30 април във водосборите на реките Видима и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 29 и 30 април и на 1 и 2 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 30 април – 2 май във водосбора на р. Черни Лом са възможни краткотрайни незначителни повишения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.