Водните нива на реките днес и утре да се задържат или понижават

14.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) в по-голямата част на страната днес няма да вали. На отделни места в западната и централна част от Северна България след пладне е възможно да превали слаб и краткотраен дъжд, количества до 4-7 л/кв.м. В петък на отделни места, главно в Североизточна България и планините, е възможно слабо и за кратко да превали, количествата ще са до 5 л/кв.м. В събота на места в Западна България и планините ще превали и прегърми, количествата – 2-10 л/кв.м, но локално е възможно и повече.
През изминалото денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се задържали или са се понижили. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от + 3 см до – 62 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се са се понижили с до - 52 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до – 23 см, повишения са отчетени в долното течения на река Марица с до + 16 см.
Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до - 16 см.
Вследствие на метеорологичната прогноза и хидрологична обстановка, се очаква днес и утре водните нива да се задържат или понижават. Краткотрайни повишения са възможни в западните и централни части на страната в резултат на снеготопене и очаквани валежи.
Дунавски басейн: повишения са възможни по течението на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм.
Според моделираните водни количества за река Искър прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16 май ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества за 14, 15 и 16 май ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом – в долното течение на реката водите на 14, 15 и 16 май ще бъдат над средномногогодишните стойности като водните нива ще продължат да се понижават.
Подробна информация за цялата страна можете а намерите тук.