Водните нива на реките ще се задържат високи

11.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 26 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижавали или са останали без изменение през последното денонощие. Регистрираните изменения в басейна са от - 25 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в  басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано повишение на р. Топоница при с. Памидово, вследствие на оттичане са се повишили нивата в средното и долното течение на р. Марица при Първомай, Димитровград, Харманли и Свиленград. Регистрираните колебания в басейна са от - 10 см до + 8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива през последното денонощие се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните  колебания  в басейна са от -10 см до + 8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни водните нива на реките плавно ще се понижават и все още ще останат високи. В следобедните и вечерните часове днес в резултат на снеготопене и на валежи ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в горните части от водосборите на реките Арчар, Лом и на Огоста (във водосборите на реките Дългоделска Огоста, Златица, Бързия, Шугавица, Ботуня) и във водосбора на р. Искър (реките над яз. „Искър“ Владайска и Искрецка). В следобедните и вечерни часове на 12, 13 и 14 април  вследствие на валежи  и частично снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките Тимок,  Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар и в планинските части от водосборите на Лом,  Огоста, Искър, Вит, Осъм и  Росица (приток на р. Янтра).  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще се понижават. В резултат на интензивно снеготопене и валежи на 12, 13 и 14 април ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките над яз. „Искър“, м/у яз. „Панчарево“ и яз. „Искър“: Владайска, Батулийска,  Искрецка и Малък Искър. В резултат на оттичане повишения ще има и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 12, 13 и 14 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на през следващите три дни са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 април водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.