Водните нива са без значителни изменения

31.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са без значителни изменения, като вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания (от -23 см до +33 см) в Дунавския басейн, във водосборите на р. Огоста и р. Искър. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

            Дунавски басейн: колебания от -23 см до +33 см;

            Черноморски басейн: понижения с до -8 см;

            Източнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +6 см;

            Западнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 септември и през нощта срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.