Водните нива се понижават, възможни са краткотрайни валежи

24.06.2016г.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната вече са около и под праговете за средни води. Предвид сезонната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН), в която за месец юли се прогнозират валежи, близки до нормалните или по-малки, има вероятност към средата или в края на юли реките в България да се установят трайно под праговете за средни води. Предвид тази вероятност е необходимо водоползвателите да обърнат внимание и да предприемат мерки за икономичното и ефективно ползване на водите в следващите месеци с цел превантивно предотвратяване и минимизиране на риска от воден дефицит.

И днес ще преобладава понижение на речните нива като не са изключени краткотрайни повишения на местата с валежи. Главно в Северна България и планините ще превали краткотраен дъжд. Количествата ще са до 5 л/кв.м. В събота и неделя на отделни места ще превали за кратко. Количествата тогава ще са между 1 и 5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 22 до 8 ч. на 23 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водите на реките: Огоста – в долното течение, Янтра при Велико Търново и с. Каранци, и притока й Джулюница при с. Джулюница, Русенски Лом (Дунавски басейн), Провадийска и Камчия (Черноморски басейн),  Тунджа – в долно течение, Марица при Първомай и притоците й Тополница над яз. „Тополница“ и  Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн), Джерман при Дупница и Струма – в долно течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 49 см до + 32 см

Черноморски басейн: понижения с до - 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 83 см до + 37 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 16 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения във водосборите на реките, разположени западно от р. Искър и Искър – в горното и средното й течение, Осъм – в горното течение и Янтра – по целия водосбор. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че воднити количества на 24 и 25 юни ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 юни, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. От днес, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива на основната река при Габрово, Велико Търново и с. Каранци, и във водосборите на притоците й р. Лефеджа и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 24, 25 и 26 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 1-2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.