Водните нива ще останат без изменения

10.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в цялата страна са без съществени изменения, като след дъждове са регистрирани по-съществени колебания в реките от Дунавския басейн (-33/+18 см). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -33 см до +18 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +10 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -10 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +10 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива ще останат без съществени изменения. Утре краткотрайни и незначителни повишения ще има във водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Нишава. На 12 и 13.11 водните нива в целия басейн ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 11, 12 и 13.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 11, 12 и 13.11.2017 около средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни водните нива ще останат без съществени изменения, като незначителни повишения са възможни на 12.11 в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14.11.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.