Водните нива ще останат без съществени изменения

30.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (-24/+20 см) при отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн във водосборите на реките Искър и Марица. Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -5 до +5 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -23 см до +26 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 2 срещу 3 юли вследствие на валежи от дъжд ще започнат повишения на нивата в целия басейн, без водосборите на добруджанските реки.

През нощта по-съществени повишенията ще има във водосборите на реките, разположени на запад от р. Вит  – р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Скът и р. Искър.  През деня повишенията ще са съществени във водосборите на реките Вит,  Осъм  Янтра и Русенски Лом. Възможни са поройни наводнения в западните части от басейна, както и във долните части от водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 1, 2 и 3 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни нивата във водосбора ще останат без изменения. От следобедните часове на 3 юли ще започнат повишения на речните нива във водосбора вследствие на валежи. Значителни повишения на речните нива в целия водосбор са възможни срещу и на 4 юли.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.