Водните нива ще останат без съществени изменения

18.12.2017г.

За 19 декември 2017 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за областите Смолян, Кърджали и Хасково поради очакваните значителни валежи от сняг в района на Родопите, където се очаква и образуване на нова снежна покривка до около 25 см.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишавали. По-съществени повишения са отчетени в долните течения на главните реки западно от река Вит, следствие на оттичане на река Огоста при с. Бутан с +59см и река Искър при с. Ореховица с + 97 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес понижение на речните нива ще има в целия водосбор, като все още повишения ще има в долните части на основните течения на реките Огоста и Искър. На 19, 20 и 21 декември ще се запази тенденцията към понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес ще се повишават речните нива в средните части на основната река. Днес и в следващите три дни речните нивата ще се понижават. Днес и утре все още ще има повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 19, 20 и 21 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес ще започне понижение на речните нива във водосбора, като все още повишения ще има в долните части на основната река. В периода 19-21 декември водните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни течения на Бели и Черни Лом, вследствие оттичане. От днес ще започне процес на понижение на речните нива. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.