Водните нива ще се понижават

21.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали в резултат на валежи и оттичане. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на реките по басейни:

Дунавски басейн: р. Искър с до +59 см, р. Осъм с до +103 см, р. Янтра – основна река с до +37 см, притока й р. Джулюница при с. Джулюница с +106 см;

Черноморски басейн: р. Луда Камчия при с. Бероново с +66 см;

Източнобеломорски басейн: р. Тунджа – основна река с до +20 см, притока й р. Белинска при гара Чумерна с +36 см; р. Марица – основна река с до с до +21 см, притока й р. Стряма при с. Трилистник с +67 см;

Западнобеломорски басейн: р. Места с до +25 см и Струма с до +23 см.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над стойностите за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -43 см до +106 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -42 см до +66 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +67 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +25 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре водните нива ще се понижават, като повишения вследствие на оттичане ще има в средните и долните течения на реките в басейна. В следобедните часове на 23 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в горните течения на реките: р. Нишава, р. Бързия (приток на р. Огоста), р. Искър и притока й р. Малък Искър, р. Вит, р. Осъм и във водосборите на добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. В резултат на валежи са възможни временни покачвания на водните нива на реките в горната част на водосбора. Днес и в следващите три дни ще има по-значителни повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река, в резултат на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От днес водните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават, като поради оттичане повишения все още са възможни в долното течение на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре вследствие оттичане все още са възможни незначителни повишения на речните нива в долните части от водосбора. В останалата част от водосбора, днес и през следващите 3-4 дни, нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.