Водните нива ще се понижават или ще останат без изменения

20.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са отчетени значителни повишения в Дунавския басейн във водосборите на реките: Искър – с до +27 см;  Вит – с до +162 см;  Осъм – с до +324 см; по притоците на  Янтра – Джулюница и Росица – с до +68 см. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -69 см до +324 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +20 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +13 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес  вследствие на оттичане  ще има повишения в долните течения на главните реки, разположени на изток от река Искър. От утре водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 21, 22 и 23 юни ще бъдат около с над средно многогодишните стойности. От днес речните нива  ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водни количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата в по-голяма част от басейна ще се понижават. Вследствие оттичане днес ще има повишения в долните части на басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.