Водните нива в цялата страна се понижават

30.05.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в цялата страна са се понижавали, като значителни понижения (с до -145 см) вследствие на оттичане са отчетени в Дунавския басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

          Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -145 см до +14 см;

          Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -16 см;

          Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +18 см;

          Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и на 31 май водните нива в басейна ще продължат да се понижават или ще са без изменения . В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на добруджанските реки. В резултат на валежи се очакват незначителни повишения на водните нива на 1 юни във водосборите на добруджанските реки, а на 2 юни в планинските части на целия басейн. По-значителни повишения са възможни във водосборите на р. Лефеджа (приток на р. Янтра) и р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните  количества на 31 май , 1 и 2 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 31 май, 1 и 2 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се понижават. В резултат на валежи от вечерните часове на 2 юни ще започнат повишения на водните нива във водосборите на р .Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 31 май и на 1, 2 и 3 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.